THUÊ XE MECERDES E200

( giá tham khảo đã bao gồm tài xế & xăng )

+ 2.500.000đ/4h/50km

+ 4.000.000đ/8h/100km

Đặt xe ngay

THUÊ XE MECERDES E300

( giá tham khảo đã bao gồm tài xế & xăng )

+ 2.500.000đ/4h/50km

+ 4.700.000đ/8h/100km

Đặt xe ngay

THUÊ XE MECERDES C300

( giá tham khảo đã bao gồm tài xế & xăng )

+ 2.200.000đ/4h/50km

+ 4.500.000đ/8h/100km

Đặt xe ngay

THUÊ XE MECERDES S400

( giá tham khảo đã bao gồm tài xế & xăng )

+ 4.500.000/4h/50km

+ 8.500.000đ/8h/100km

Đặt xe ngay

THUÊ XE MECERDES S450

( giá tham khảo đã bao gồm tài xế & xăng )

+ 4.800.000đ/4h/50km

+ 8.800.000đ/8h/100km

Đặt xe ngay

THUÊ XE MECERDES S500
( giá tham khảo đã bao gồm tài xế & xăng )

+ 5.800.000/4h/50km

+ 9.000.000/8h/100km

Đặt xe ngay

THUÊ XE KIA TOYOTA SIENNA

( giá tham khảo đã bao gồm tài xế & xăng )

+ 2.500.000/4h/50km

+ 4.000.000/8h/100km

Đặt xe ngay

THUÊ XE LEXUS 570

( giá tham khảo đã bao gồm tài xế & xăng )

+6.800.000/4h/50km

+10.500.000/8h/100km

Đặt xe ngay

THUÊ XE CHRYSLER C300

( giá tham khảo đã bao gồm tài xế & xăng )

+ 5.500.000/4h/50km

+ 10.000.000đ/8h/100km

Đặt xe ngay

THUÊ XE FORD EXPLOER

( giá tham khảo đã bao gồm tài xế & xăng )

+ 2.300.000/4h/50km

+ 4.800.000/8h/100km

Đặt xe ngay

THUÊ XE KIA SEDONA TRẮNG

( giá tham khảo đã bao gồm tài xế & xăng )

+ 1.700.000/4h/50km

+ 2.200.000/8h/100km

Đặt xe ngay

THUÊ XE KIA SEDONA ĐEN

( giá tham khảo đã bao gồm tài xế & xăng )

+ 1.700.000/4h/50km

+ 2.200.000/8h/100km

Đặt xe ngay

THUÊ XE TOYOTA CAMRY

( giá tham khảo đã bao gồm tài xế & xăng )

+ 1.800.000/4h/50km

+ 2.400.000/8h/100km

Đặt xe ngay

THUÊ XE FORD 16 CHỖ

( giá tham khảo đã bao gồm tài xế & xăng )

+ 1.400.000/4h/50km

+ 1.900.000/8h/100km

Đặt xe ngay

THUÊ XE HYUNDAI LIMOUSINE

( giá tham khảo đã bao gồm tài xế & xăng )

+ 1.600.000/4h/50km

+ 2.700.000/8h/100km

Đặt xe ngay

THUÊ XE FORTUNER

( giá tham khảo đã bao gồm tài xế & xăng )

+ 900.000/4h/50km

+ 1.700.000/8h/100km

Đặt xe ngay

THUÊ XE HYUNDAI SOLATI

( giá tham khảo đã bao gồm tài xế & xăng )

+ 1.600.000/4h/50km

+ 2.200.000/8h/100km

Đặt xe ngay

THUÊ XE MERCEDES V220

( giá tham khảo đã bao gồm tài xế & xăng )

+ 2.000.000/4h/50km

+ 4.200.000/8h/100km

Đặt xe ngay

THUÊ XE INNOVA

( giá tham khảo đã bao gồm tài xế & xăng )

+ 900.000/4h/50km

+ 1.500.000/8h/100km

Đặt xe ngay
Ford tourneo limo

THUÊ XE FORD TOURNEO LIMO

( giá tham khảo đã bao gồm tài xế & xăng )

+ 4.800.000/4h/50km

+ 7.900.000đ/8h/100km

Đặt xe ngay

THUÊ XE THACO LIMOUSINE 19

( giá tham khảo đã bao gồm tài xế & xăng )

+ 4.800.000/4h/50km

+ 7.900.000đ/8h/100km

Đặt xe ngay

THUÊ XE THACO 29

( giá tham khảo đã bao gồm tài xế & xăng )

+ 2.300.000/4h/50km

+ 4.000.000/8h/100km

Đặt xe ngay

THUÊ XE ISUZU SAMCO 29

( giá tham khảo đã bao gồm tài xế & xăng )

+ 2.000.000/4h/50km

+ 3.500.000/8h/100km

Đặt xe ngay

THUÊ XE KIA UNIVER

( giá tham khảo đã bao gồm tài xế & xăng )

+ 2.500.000/4h/50km

+ 4.800.000/8h/100km

Đặt xe ngay